Prosjekter

Vi styrker din virksomhet

Endring  •  Utvikling  • Innovasjon

PROSJEKTER

KraftCentralen er et ungt selskap, men har allerede gjennomført flere suksesser.

SKOLESTØTTEAVTALEN

KraftCentralen og Ringerike Videregående skole


Gjennom skoleåret 2015-2016 var KraftCentralen en integrert del av det mentale skolehelsetilbudet på Ringerike VGS hvor elevene hadde mulighet til å delta på foredrag, gruppearbeid, klassebesøk og individuelle timer med KraftCentralen. Tilbudet gikk ut til alle elever på skolen, og ble ansett som gyldig fravær hvis det skulle gå utover en skoletime.


Alle temaer vi tok opp i løpet av året var bestemt av elevene selv. Foredragene omhandlet viktige temaer som selvtillit, motivasjon, stressmestring og mestring under press. Tema for gruppearbeidet var blant annet studieteknikker, og klassebesøkene handlet om klassemiljø, kulturbygging og klasseidentitet. I de individuelle timene ble den enkelte elevs utfordring belyst og jobbet med, eksempelvis valg og prioriteringer, håndtering av arbeidsmengde, prestasjon og mestring av motgang.


Tilbakemeldingen fra elevene og skolen er KraftCentralen svært fornøyde med. På en fornøydhetsskala fra 1 til 10 (der 1 er særdeles misfornøyd og 10 er særdeles fornøyd) ga over 86% av elevene en poengsum på 8 eller høyere, hvorav 43 % ga score 10.

"Jeg har lært teknikker for å ta gode avgjørelser, jeg vet litt mer om hva jeg skal gjøre etter videregående og jeg har lært hva som er viktig for meg."


Gutt, VGS-elev i 2. klasse studiespesialisering

"Det har blitt gøy å lære igjen!"


Jente, VGS-elev i 3. klasse studiespesialisering

HER FINNER DU OSS

KONTAKT OSS


E-post: post@kraftcentralen.no


Tlf: 416 37 149

FØLG OSS

© 2018 KraftCentralen AS