Om oss

Vi styrker din virksomhet

Endring  •  Utvikling  • Innovasjon

OM OSS

Tor og Stig-Endre er gründerne bak KraftCentralen AS.


Stig-Endre er formelt sett daglig leder hos oss. Han er den av oss som er mest strukturert og tidligst oppe om morran. Tor Kristian, foretrekker at du kaller ham Tor. Han tenker og prater ofte mer enn han har godt av og en av utfordringene er å sette noen av disse tankene og visjonene i system. Formelt sett er han styreleder, men er særlig opptatt av flat struktur og det tas aldri en viktig avgjørelse før både Stig-Endre og Tor har hatt minst en god prat sammen. Det ender ofte opp i nye og kreative ideer, tanker og løsninger.

Stig-Endre Tryggestad Elvevoll

Stig-Endre Tryggestad Elvevoll

Partner og gründer


Stig-Endre har en mastergrad i industriell økonomi og teknologiledelse, er utdannet og sertifisert personlig trener, coach og mental trener.


Han har flere års erfaring i konsulentbransjen, hvor han har jobbet mye med forretningsutvikling, bedriftsanalyse, coaching, teamledelse og innovasjon.


Stig-Endre har solid erfaring med og kompetanse på analyse, rapportering, tjeneste- og produktutvikling (NPD), ledelse, innovasjon, utforme styringsverktøyer og strukturering av organisasjoner. Han er særdeles flink med å konseptualisere og håndtere kompleksiteter i virksomheten. 


Han har god kjennskap til flere bransjer, og overfører "best practices" mellom dem. 


Du finner ut mer om Stig-Endre på LinkedIn


Tor Kristian Sørensen

Tor Kristian  Sørensen

Partner og gründer


Tor er KraftCentralens seniorressurs på menneskelig utvikling, opplæring og endringsledelse.


Han har utdanning, sertifisering og kurs innen en rekke relevante metoder og verktøy. Dette innebærer blant annet endringsledelse, kognitiv tilnærming, ulike samtaleteknikker, omorganisering, situasjonsbestemt ledelse, lederutvikling, kartlegging og innholdsproduksjon.


Tor er særdeles flink til å sette seg inn i andres perspektiv, og dermed bygge kultur og skape resultater for bedriften gjennom de menneskelige ressursene som allerede finnes der.


Han har god kjennskap til flere næringer og bransjer, og har jobbet tett med personer og organisasjoner i endring og omstillinger.


Du finner ut mer om Tor på LinkedIn

HER FINNER DU OSS

KONTAKT OSS


E-post: post@kraftcentralen.no


Tlf: 416 37 149

FØLG OSS

© 2018 KraftCentralen AS